Nyheder fra Hellerup

15 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hellerup og omegn

Job tilbydes:
Leder til stabsfunktionen Kvalitet og Udvikling søges til Pleje og Sundhed
Har du erfaring med ledelse af tværgående funktioner, og drives du af at understøtte et stort og dynamisk område til at blive en endnu stærkere spiller i Det Nære Sundhedsvæsen – så er du måske vores nye leder af stabsfunktionen Kvalitet og Udvikling. Vores leder af Kvalitet og Udvikling har valgt at søge nye veje og derfor søger vi en ny stærk og proaktiv leder, der kan stå i spidsen for enheden. Kvalitet og Udvikling er en tværgående stabsfunktion, der understøtter det samlede pleje og sundhedsområde. Pleje og Sundhed har ansvaret for den strategiske og driftsmæssige udvikling af den kommunale sundhedsopgave på ældreområdet og fokus er, at borgerne oplever at samarbejdet er funderet på et højt fagligt niveau med hjertet på rette sted. Du vil referere til chef for pleje og sundhed og dine nærmeste lederkollegaer er lederne for hhv. plejeboliger og dagcentre, hjemmepleje og -sygepleje, træning og rehabilitering, samt myndighed. Vi er i en vedvarende forandringsproces, der både drives af den demografiske udvikling, den ændrede opgavefordeling mellem det regionale og kommunale sundhedsvæsen, samt behovet for at nytænke vores indsatser så de lever op til den almindelige samfundsudvikling. Vores vision er, at vi sammen skaber fremtidens løsninger for borgernes drømme og mål for et selvstændigt og værdigt liv – hele livet. Dette gør vi bla. gennem høj faglighed blandt medarbejdere og ledere, stigende fokus på forebyggelse og rehabilitering, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling, målrettet indsats for rekruttering og fastholdelse af elever og medarbejdere på SOSU-området, samt udvikling af data til henholdsvis politikere, topledelse og ledergruppe - alt sammen for at imødekomme målet om sammenhængende borgerforløb. Samlet set er der ca. 1500 årsværk ansat i området og vi har en økonomisk ramme på ca. 850 mill. kr. Om Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling består af 19 fagligt højt kompetente medarbejdere fordelt i 4 forskellige teams; Digitaliseringsteam, Uddannelsesteam, Administrationsteam samt et Konsulentteam med mange forskellige typer af fagligheder og opgaver. Enheden arbejder med politisk betjening, intern og ekstern kommunikation, data og analyse, diverse typer af udviklingsopgaver, drift og udvikling af omsorgssystemet Nexus, rekruttering og fastholdelse af elever indenfor SOSU og sygeplejeområdet, samt indgår i en lang række af tværgående samarbejder og aktiviteter. Medarbejdergruppen arbejder med egne opgaver, men går også sammen og sætter de relevante kompetencer i spil, når det skal til for at løse opgaven. Din ledelsesopgave Som leder af Kvalitet og Udvikling skal du arbejde for at afdelingen kan bidrage til at understøtte og udvikle opgaveløsningen indenfor Pleje og Sundhed ud fra vores fælles vision og kerneopgave samt udviklingen indenfor Det Nære Sundhedsvæsen. Du skal ligeledes understøtte og sparre med chefen for Pleje og Sundhed samt den samlede ledergruppe, således at Pleje og Sundhed kan arbejde proaktivt i forhold til de strategiske indsatsområder der kommer fra politikere, direktion mv., samt dem vi selv udpeger. Lige nu sætter vi fx stort fokus på vores digitaliseringsindsatser indenfor omsorgs- og telefonisystemer, faglig ledelse i hele organisationen, ligesom vi som del af ”I sikre Hænder” er ved at opbygge patientsikkerheds- og kvalitetsudvikling som en fælles kultur i hele Pleje og Sundhed, De væsentligste indsatsområder lige nu er at etablere en tydelig organisering til at understøtte vores drift og implementering af vores omsorgssystem i hele Pleje og Sundhed. På sigt vil der formentlig være behov for yderligere digitaliseringsprocesser, hvorfor det er vigtigt, at det er et område du interesserer dig for. Gentofte Kommune arbejder i udprægede netværksstrukturer under overskriften ”Sammen om opgaven”, hvorfor du helt naturligt vil indgå i fællesskaber om denne type af opgaver. Du vil indgå i et netværk med de øvrige ledere af stabsfunktioner i Social og Sundhed og det er derfor væsentligt, at du har en opsøgende og nysgerrig arbejdsform i forhold til de tværgående processer, og dermed understøtter brobygning på tværs af enhederne i Social og Sundhed, men også til andre centrale stabsfunktioner i Gentofte Kommune. Din arbejdsdag vil være varieret og det er væsentligt, at du tænker strategisk med et naturligt udgangspunkt i din viden om sundhedsvæsenet og dynamikkerne på tværs af kommune, hospital og almen praksis - og at du besidder kompetencer til at navigere mellem de forskellige incitamenter og strukturer. Ud over ovenstående vil dine konkrete opgaver vil blandt andet være: Det samlede ledelsesansvar for Kvalitet og Udvikling Videreudvikle enhedens opgaveløsning og understøtte et godt, udviklende og proaktivt arbejdsmiljø Understøtte og udvikle områdets digitaliseringsprocesser og ledelsesinformation Indgå i økonomiopfølgninger i relation til de centrale budgetposter Forestå opgaver i relation til den politiske udvalgsbetjening Strategisk sparring med chef for pleje og sundhed, samt indgå i et aktivt og udviklende samarbejde med ledergruppen i Pleje og sundhed Udvikle og fastholde overblik og opfølgning på områdets mange indsatser og arbejdsfelter Dine personlige og ledelsesmæssige kompetencer: Du har en relevant akademisk baggrund og ledelseserfaring fra en lignende stilling Erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation Du har et stort overblik og rummer såvel de strategiske sigtelinier som de konkrete detaljer Du er vant til at tænke dataunderstøttet beslutningstagning og kan indgå i sparring om dette med såvel chef som konsulenterne i K&U. Du har let ved at indgå i mange forskellige sammenhænge og har blik for mulighederne i de tværgående samarbejdsrelationer Du har en naturlig gennemslagskraft og har en opsøgende og nysgerrig arbejdsform Du arbejder struktureret og har let ved at formidle dine indsigter såvel på skrift som mundtligt Din ledelsesform er baseret på tillid og empati, samt nysgerrighed og åbenhed Vi tilbyder: En arbejdsplads i konstant udvikling med arbejdsopgaver inden for Pleje og Sundhed, men også i samarbejde med bl.a. centrale enheder Et rigtig godt lederteam, der er i gang med en lederteamudviklingsproces, som du bliver en del af En stor og dynamisk organisation, hvor der er mange samarbejdspartnere både internt men også regionalt og tværkommunalt Gode muligheder for løbende faglig udvikling Røgfri arbejdstid og fokus på et godt arbejdsmiljø ud fra tilgangen, at arbejdsmiljø er noget vi skaber sammen Yderligere information Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter dine kvalifikationer og i henhold til gældende overenskomst. Arbejdsstedet Rygårdsvænget 6, 2900 Hellerup. Hvis du vil vide mere Du kan læse om kommunen på www.gentofte.dk, og du er velkommen til at kontakte chef for Pleje og Sundhed Tina Roikjer Køtter, hvis du har yderligere spørgsmål. Vi afholder 1. samtale den 21. oktober og 2. samtale den 28. oktober. Der er indlagt et testforløb mellem de to samtaler bestående af en elektronisk test med en opfølgningssamtale.
Gentofte Kommune
Indrykket 21. september på JobNet
Job tilbydes:
Souschef
Souschef til Grønnebakken Vi søger en pædagogfaglig visionær og inspirerende souschef 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. december 2021. Du bliver en del af et ledelsesteam på 3 personer, p.t. med base i en vuggestuegruppe. Om Grønnebakken: I Grønnebakken ønsker vi at være kendetegnet ved høj faglighed. Om formiddagen er børnene fordelt i små grupper som er aldersblandede. Grupperne er dannet ud fra relationer og overvejelser om hvilken kontekst der skaber positiv udvikling for den enkelte og for gruppen. De små grupper bidrager til en tæt voksen-barn relation, der er et af de vigtigste elementer for børns trivsel og læring. Vi er en institution med 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Fra vores legeplads har vi adgang til B1903s fodboldbaner. Børnehavegrupperne er på skift i vores skovhytte i Vedbæk. Vi tilbyder dig: Et hus med et pædagogisk læringsmiljø, hvor der balanceres mellem planlagte aktiviteter, børneinitierede lege samt daglige rutiner, som tager højde for børnenes perspektiver og kompetencer. Et fagligt dygtigt personale, der arbejder målrettet med omsorg, trivsel, læring og dannelse for alle børn En kultur hvor relations arbejde er en grundpille Et hus med plads til refleksion og faglig udvikling Et godt psyko-socialt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger Af dig forventer vi at: Du er uddannet pædagog, med en stærk faglighed og et positivt livssyn Du kan ikke lade være med at arbejde inkluderende Du kan skabe inspirerende og udfordrende læringsmiljøer med blik for det æstetiske Ledelseserfaring vil være en fordel, men er ingen betingelse – det vigtigste er dit talent, din energi og din interesse for det pædagogisk felt Du har en god mundtlig og skriftlig formuleringsevne og behersker IT på brugerniveau Du er af natur udadvendt og har let ved at begå dig blandt forskellige mennesker Telefon: 39612150, Leder Sanne Rosa Mørk, Afdelingsleder Heidi Skov Ansøgningsfrist er 14. oktober kl. 9.00 Vi afholder samtaler i uge 43, i formiddagstimerne.
Gentofte Kommune
Indrykket 22. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk