2 uklassificerede reservelægestillinger på Afdeling for Bedøvelse, Gentofte Hospital

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En sjælden udbudt mulighed for at opnå stor erfaring med vores anæstesiologiske kerneopgave: Vi kan tilbyde dig at kvalificere dig yderligere til en hoveduddannelsesstilling, at give dig sikkerhed i, hvordan man bedøver på en moderne og yderst velfungerende operationsgang samt mulighed for supervision i både diverse anæstesiologiske procedurer og intensiv terapi. Vi skræddersyr stillingen til dig helt i tråd med dine udviklingsønsker.

Såfremt du ønsker en deltidsstilling eller har andre ønsker er det muligheder vi sammen kan afsøge.

Gentofte Hospital er Region Hovedstadens udviklings hospital for elektiv kirurgi og samtidig en af landets største aktører inden for det dagkirurgiske område. Vi er en del af Herlev og Gentofte Hospital og arbejder efter hospitalets ambition: Godt Behandlet. Vi har stort fokus på høj faglig kvalitet og meget tilfredse patienter.

Afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling er beliggende i hospitalets nybygning og består af i alt 28 moderne operationsstuer, stor operationsmodtagelse og opvågning med 33 opvågningspladser med tilhørende hvilestuer til dagkirurgiske patienter. Der er ligeledes tilknyttet blokade funktion med 5 pladser til anlæggelse af ultralydsvejledte blokader samt rum til ultralydsvejledt anlæggelse af både perifere og centrale intravaskulære adgange. Afdelingens intensivafsnit har 5 bemandede ITA-pladser og tilhørende MAT-funktion.

Vi varetager anæstesi til en lang række overvejende elektive operationer indenfor følgende specialer:

 • Ortopædkirurgi (knæ-, hofte- og skulder alloplastikker, idrætskirurgi, fodkirurgi, og håndkirurgi)
 • Abdominalkirurgi
 • Karkirurgi (venøs)
 • Urologi
 • Kardiologi (radiofrekvensablationer)
 • Mammakirurgi
Desuden varetager vi døgnbemandet akutberedskab/ Cardioteam, og assisterer til en del eksterne funktioner, bl.a. DC-konverteringer, endoskopiafsnit (endobronkiale ultralydsundersøgelser) og billeddiagnostik.

Vi kan bl.a. tilbyde:

 • En afdeling med fokus på veltilrettelagte patientforløb, høj faglig kvalitet og stor patienttilfredshed
 • En kvalificeret og engageret personalegruppe med lang erfaring
 • Et grundigt introduktionsforløb, hvor der udarbejdes individuel uddannelsesplan for ansættelsen samt tilknyttes vejleder.
 • Formaliseret oplæring i anlæggelse af udvalgte ultralydsvejledte blokader og intravaskulære adgange (inkl. CVK og PICC-line)
 • Intensivt ophold med supervision
 • Opnåelse af erfaring og rutine i anæstesi til afdelingens patient case-mix
 • Mulighed for at deltage i forskningsprojekter
 • En vagtfri stilling med fri alle weekender og helligdage og god mulighed for frihed i skoleferierne
Vi forventer, at:

 • Du har gennemført en introduktionsstilling i anæstesiologi
 • Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • Du er engageret, problemløsende og reflekterende
 • Du har lyst til at arbejde tværfagligt
Har ovenstående vakt din interesse, og ønsker du at få mere at vide om afdelingen, er du velkommen til at kontakte cheflæge Pernille Cedergreen på telefon 29118045 eller mail på pernille.cedergreen@regionh.dk

Løn- og ansættelsesvilkår:

Dato for tiltrædelse/forventet ansættelsesstart er 1. januar 2024 eller efter aftale.

Ansættelsen sker for 1 år, med mulighed for forlængelse i op til 3 år.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for underordnede læger, indgået mellem Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etniske tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 20. november 2024

Ansøgningsprocedure: Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV udarbejdet efter de 7 lægeroller.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gentofte Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Gentofte Hospital, Gentofte Hospitalsvej, 2900 Hellerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5915456

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet