Afsnitsansvarlig Overlæge søges til Tværfagligt Smertecenter, Herlev Gentofte Hospital

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Stillingen som afsnitsansvarlig overlæge i Tværfagligt Smertecenter er ledig for en engageret læge som har erfaring med tværfaglig behandling af patienter med kroniske non-maligne smerter.

Arbejdet foregår med patienter i ambulant regi med masser af udviklingspotentiale og der er udelukkende dagarbejde.

Hvem er vi?

Smertecentret er en behandlingsenhed sammensat af overlæger, psykologer, fysioterapeuter, sygeplejersker, socialrådgiver og sekretærer. Smertecentret varetager vurdering og behandling af patienter med simple og komplekse kroniske ikke-maligne smerter ud fra den bio-psyko-sociale smertemodel. Alle Smertecentrets aktiviteter foregår ambulant.

Udover behandling af patienterne har vi en uddannelsesopgave, idet vi varetager den del af den anæstesiologiske hoveduddannelse som vedrører kroniske smerter for kursisterne på Herlev Hospital.

Vi har desuden undervisningsopgaver ad hoc i primærsektoren og i kommunerne, hvilket vi prioriterer højt.

Vores forventninger til dig

 • Du er speciallæge i relevant speciale
 • Relevant speciale kan være almen medicin, anæstesiologi, reumatologi
 • Du skal kunne arbejde med fælles behandlingsmål i et tværfagligt behandlerteam, der sammensættes afhængigt af den enkelte patients behov
 • Den ledende overlæge er sammen med afsnittenes oversygeplejerske ansvarlige for den faglige ledelse i Tværfagligt Smertecenter
 • Den afsnitsansvarlige overlæge har det lægefaglige ansvar
 • Samtidigt indebærer stillingen, at overlæge sammen med afdelingsledelsen og afsnitsledergruppen deltager i den strategiske udvikling sygehuset gennemgår, både med hensyn til effektive arbejdsgange, faglige kvalitetsmål i Tværfagligt Smertecenter og datastyring, således at flest muligt antal patienter behandles
 • Sikre afsnittets drift, flow og økonomi i forhold til afsnittes samlede budget i samarbejde med oversygeplejersken
 • Bruge egne faglige kompetencer i spil og skabe rammen for arbejdsgrupper så de kan udføre deres funktion
 • Du synes, at det er vigtigt og spændende at bidrage til, at de mennesker, der har behov for vores hjælp, får denne hjælp – og at de mennesker, der ikke har behov for vores hjælp, får hjælp til at få afklaret dette.
Vi tilbyder bl.a.

 • En arbejdsplads med en meget forskelligartet patientpopulation, dog er alle patienter karakteriseret ved at have haft smerter i mere end 6 måneder. Vi behandler kun patienter over 18 år
 • En velfungerende ledergruppe, der afholder ledermøder hver måned, seminar en gang årligt og giver hinanden god sparring
 • Et stærkt tværfagligt samarbejdsmiljø
 • En aktiv, engageret og professionel medarbejdergruppe, hvis faglighed spænder både bredt og dybt
Om afdelingen:

Vi er en del af Afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv behandling på Herlev Hospital, men vores afsnit er beliggende på Gentofte matriklen.

Forventet tiltrædelsesstart

Efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold

 • Arbejdstiden 37 timer ugentligt med fremmøde alle hverdage
 • Løn i henhold til gældende overenskomst for overlæger
Praktiske oplysninger:

Har ovenstående vakt din interesse – eller ønsker du at få mere at vide om afsnittet – er du velkommen til at kontakte cheflæge Connie Lærkholm Hansen tlf. 3868 9029 eller oversygeplejerske Mitra Egeblad tlf. 2478 0395, hvor du også kan rekvirere stillingsbeskrivelsen.Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etniske tilhørsforhold til at søge stillingen.

Herlev Gentofte Hospital er pr. 1. august 2010 røgfrit, og personalet må ikke ryge i arbejdstiden på hospitalets matrikel.

Ansøgningsfrist:

Der er ansøgningsfrist søndag den 22. oktober.

Ansøgningsprocedure:

Samtaler forventes afholdt den tirsdag den 24. oktober.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med beskrivelse af de 7 lægeroller og dit CV, som du skal sende online via linket i højre side.Dine løn- og ansættelsesvilkår Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden, opfylde kravet til sprogkompetencer* i dansk. *Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med minimum følgende karakterer: • mundtlig kommunikation med karakteren 10 • læseforståelse med karakteren 7 • skriftlig fremstilling med karakteren 7

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gentofte Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Herlev Hospital, Gentofte Hospitalsvej 1, 2900 Hellerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5916739

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet