Ledelseskonsulent til Enhed for Uddannelse

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at udvikle Region Hovedstadens indsatser på uddannelsesområdet og har du mod på at løfte en bred vifte af ledelsesunderstøttende opgaver i krydsfeltet mellem det uddannelses- og sundhedspolitiske område? Så har vi jobbet i Enhed for Uddannelse

Den ene af vores to ledelseskonsulenter har fået nyt spændende job i uddannelsessektoren. Derfor søger enhed for Uddannelse en ny skarp og selvstændigt arbejdende konsulent, der kan bidrage til at sikre overblik og fremdrift i enhedens strategiske indsatser – og samtidig løfte en række ledelsesunderstøttende opgaver i tæt samarbejde med chefgruppen og på tværs af enhedens sektioner og funktioner.

Om enheden
Enhed for Uddannelse er en del af Center for HR og Uddannelse og består af Sektion for Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling, Sektion for Kompetenceudvikling, Sekretariat for den Lægelige videreuddannelse Øst samt Copenhagen Health Innovation (CHI). På tværs af enhedens mange ansvarsområder er det fælles for de ca. 65 ansatte og fire chefer i enheden, at vi understøtter regionens opgave med at uddanne og kompetenceudvikle elever, studerende og medarbejdere i sundhedsvæsenet, således at de er rustede til at løse fremtidens opgaver til gavn for borgerne.

Regionsrådet vedtog i juni 2023 en ambitiøs uddannelsesstrategi med fire strategiske målsætninger og en række fokuserede indsatser: Region Hovedstadens Uddannelsesstrategi 2023-2027 Sammen med hospitaler og virksomheder i regionen er vi med til at formulere og implementere regionens retning på uddannelsesområdet. Vi udvikler, planlægger, udbyder, koordinerer og formidler uddannelse og kompetenceudvikling rettet mod både det præ- og det postgraduate niveau i tæt samarbejde med hospitaler/afdelinger, uddannelsesinstitutioner og primær sektor.

Om jobbet
Som ledelseskonsulent i Enhed for Uddannelse skal du bidrage til at understøtte og sikre fremdrift i større og mindre indsatser og sammen med den anden ledelseskonsulent løse ledelsesunderstøttende opgaver. Du vil i lighed med enhedens anden ledelseskonsulent blive ansat i Sektion for Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling, men være knyttet tæt til den samlede chefgruppe og løse opgaver på tværs af enhedens forskellige chef- og opgaveområder. Central i funktionen er at skabe overblik og understøtte fremdrift på indsatser og processer og sikre opfølgning fx i arbejdet med regionens uddannelsesstrategi og i arbejdet med CHRU’s strategiske ambition.

Opgaverne vil variere men omhandler især:

  • Udarbejde analyser og beslutningsgrundlag, høringssvar, politikersvar mv.
  • Sagsfremstilling til og sekretariatsbetjening af råd/udvalg og andre mødefora
  • Bearbejde data og sikre ledelsesinformation
  • Formidling og understøtte kommunikationsindsatser
  • Tilrettelæggelse, styring og at være tovholder for organisatoriske processer og indsatser
  • Ad hoc administrative opgaver der understøtter ledelsen
Om dig
Du har erfaring med ledelsesunderstøttelse fra politisk styret organisation gerne fra det uddannelses- eller sundhedspolitiske område. Du er analytisk stærk og godt skrivende. Du er optaget af kommunikation i organisationer og er god til at styre små og store processer med inddragelse af interessenter.

Du har solid organisatorisk forståelse og kan skabe og bevare overblik i processer og med flair for og lyst til en bred vifte af opgaver. Og derudover lægger vi vægt på, at du er samarbejdsorienteret, fleksibel og har lyst til indgå positivt i mangeartede samarbejdsrelationer.

Derudover forstiller vi os, at du:

  • Har relevant kandidatuddannelse i forhold til jobindhold fx scient.pol., scient.adm.
  • Er holdspiller, samarbejdende og serviceminded - også når det er rutineopgaver
  • Trives med mange forskellige opgaver i en stor kompleks organisation med mange interesser og perspektiver i spil
  • Kan arbejde selvstændigt, systematisk og med overblik over vekslende opgaver og med overholdelse af deadlines
Vi kan tilbyde:
Vi kan tilbyde et meget afvekslende job med central funktion i en stor, politisk styret organisation i krydsfeltet mellem to spændende politikområder. Her er rige muligheder for at få erfaring med vekslende opgaver og gode udviklingsmuligheder i et tværgående og meget selvstændigt job – i et mangfoldigt og fagligt stærkt center. Du har samtidig tydelig forankring i en uddannelsessektion med super godt arbejdsfællesskab og et tæt makkerskab med vores anden ledelseskonsulent.

Om os
Enhed for Uddannelse er en del af Center for HR og Uddannelse. Center for HR og Uddannelse er en del af Danmarks største sundhedsorganisation med 44.000 ansatte, hvor ca. 70 pct. er sundhedspersonale fordelt på syv hospitaler. Vi leverer uddannelse, kompetence­udvikling, ledelses- og organisationsudvikling samt rådgivning og service inden for løn, personalejura, forhandling, personalepolitik og arbejdsmiljø.

I Center for HR og Uddannelse dyrker vi nysgerrighed og læring. Her får du mulighed for at udvikle dig i en retning, der gør dig til medskaber af fremtidens sundhedsvæsen. Du vil opleve en arbejdsplads, hvor vi forventer – og giver plads til – at du selv tager ansvar og initiativ. Vi vil styrke lederskabet i den enkelte, fordi vi tror på, det skaber faglig og personlig energi og bedre resultater.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen så er du velkommen til at kontakte enhedschef Charlotte Hess tf. 23 35 07 22 eller sektionschef Dorte Helving Rasmussen på tlf. 21 31 31 64

Læs mere om Center for HR og Uddannelse vores hjemmeside

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår er med udgangspunkt i gældende overenskomst. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge gens. og arbejdsstedet er Center for HR og Uddannelse som har adresse på Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup.

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2023.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, CV samt relevante uddannelsesbeviser senest den 22. oktober 2023

Vi holder samtaler d. 26.10.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning gennem vores online rekrutteringssystem.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gentofte Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Hovedstaden, Kongens Vænge , 3400 Hillerød

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5917151

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet