Markant nedgang i indbrud i Gentofte Kommune ved hjælp af engageret lokalsamfund og forebyggelsestiltag

dato

Gentofte Kommune rapporterer en markant nedgang i antallet af indbrud, med tal der er næsten halveret fra 655 i 2018 til 353 i 2023.

Gentofte kommunaladministration, efter at have forladt top tre over kommuner med flest indbrud, attributterer denne signifikante forbedring til sin lokale indsats og engagementet fra samfundet i bekæmpelsen af kriminalitet.

Kommunens 'Tryghed for Borgerne' opgaveudvalg, oprettet i 2018 for at bekæmpe indbrud og tyverier, har iværksat flere tiltag. Disse inkluderer bedre information til borgere om forebyggelse af indbrud og tyveri samt promovering af brugen af Nabohjælp-appen.

Et andet initiativ, 'Gentofte - Fri for Tyveri', har også bidraget til at mindske kriminaliteten. Drevet af Gitte Larsen Dalskov, en tidligere politibetjent ansat i 2020, er initiativet aktivt i at sprede information gennem Gitte Larsen Dalskovs 'rullende kontor' og et lille lokale på Charlottenlund Station. 240 lokale tryghedsambassadører bistår med initiativet.

Forebyggelse af indbrud er kernen i disse forsøg på at mindske kriminalitet i Gentofte Kommune. Sensorstyret lys, der aktiveres, når nogen nærmer sig boligen, er identificeret som det mest effektive middel til at forhindre indbrud. Nabohjælp, hvor naboer holder øje med hinandens boliger, fungerer også som en afskrækkende faktor. Dog, for opmærksomhed og adfærdsændringer virkelig at tage fat, kræver det tid.

Dette fald i antallet af indbrud er et bevis på, at samfundet kan forbedre trygheden gennem fælles indsats og villighed til at ændre adfærd.


https://gentofte.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2024-februar/antallet-af-indbrud-i-gentofte-er-halveret/
Kilde: Gentofte Kommune