Spændende stilling som Vicevært/Kirketjener ved Hellerup Kirke

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vicevært/kirketjener, Hellerup Kirke

 

 

En stilling som vicevært/kirketjener ved Hellerup Kirke, Hellerup Sogn, Gentofte Provsti er ledig pr. 1. juni 2024, og til besættelse snarest.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger en dynamisk og fleksibel person til at varetage en stilling med mange forskelligartede, praktiske opgaver.

 

Til Hellerup Kirke er knyttet 3 præster, en organist, 6 korsangere, en administrationsleder og to kirketjenere, hvoraf den ene har hovedansvar for kirketjenester og formidlingsopgaver, mens den anden er en vicevært/kirketjener med hovedvægt på rengøring og vedligeholdelse af kirken, sognegården og udenomsarealer.

 

Administrationslederen har den koordinerende funktion, og alt arbejde tilrettelægges i samarbejde mellem dig og din kollega og administrationslederen.

 

Du vil møde et aktivt sogn med mange aktiviteter, som spaghettigudstjeneste for børn en tirsdag hver måned, og på onsdagene højskoleeftermiddage, koncerter, vandreture mv. Desuden har sognet rigtig mange unge, der ønsker at blive konfirmeret, og de fylder sognegården hver tirsdag og torsdag i undervisningsperioden.
Der er samarbejde med provstiets øvrige kirker. Sognegården udlejes jævnligt, og fire kor har fast øvested hos os.

 

Du vil primært skulle varetage viceværtopgaver, så vi forventer, at du

 

  • har praktisk/teknisk sans og håndelag,
  • står for den daglige rengøring og vedligeholdelse af kirken, sognegården og udearealer,
  • foretager opstilling af borde og stole til diverse arrangementer, indkøb, borddækning m.m,
  • påtager dig ansvaret for sognegårdens forskellige maskiner til brug for den daglige drift,
  • betjener kirkens anlæg, klokkestyring samt lyd- og itudstyr,
  • holder tilsyn og passer kirkebygning og sognegård inkl. inventar, heruder vedligeholdelse og mindre reparationer,
  • tager kirketjeneste under kollegaens fridage og ferie.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Hvis du ikke allerede har kirketjeneruddannelsen, skal den gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsensstart. Uddannelsen indgår i arbejdstiden og finansieres af arbejdsgiver.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.819,00 kr. – 394.347,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 305.819,00 kr. (nutidskroner). Der tillægges 15% pension, der betales af arbejdsgiver.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.860,00 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.351,00 kr. (nutidskroner) pr. år.

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson for menighedsrådet, Karen-Lisbeth Dirksen på telefon 23 26 36 10.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes/afleveres til Hellerup Kirkekontor, Margrethevej 7 A eller på mail til 7117fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være modtaget senest 7. juni 2024 kl. 24.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 20. og 21. juni 2024.

 

Vi regner med at indhente referencer.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gentofte Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

HELLERUP KIRKE, Margrethevej, 2900 Hellerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6054534

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet