Teamleder til sekretariatet på Psykiatrisk Center København

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du bidrage til driften og udviklingen af Danmarks største psykiatriske center – og har du samtidig fokus på relationer, processer og service af høj kvalitet? Så læs videre her.

Psykiatrisk Center København søger en teamleder til centrets sekretariat. Her er det din opgave, sammen med dygtige medarbejdere, at betjene centerledelsen i forhold til en bred palet af sekretariatsopgaver.

Du vil således få personaleledelse af medarbejdere, men vil i et vist omfang også selv være udførende i forhold til at sikre den daglige drift af sekretariatet.Hvad er teamlederopgaven?

Sekretariatet har ansvar for centrets sekretariatsbetjening og for den ledelsesbetjening, som retter sig mod centerledelsen og i særdeleshed centerchefen. Du vil som teamleder således både skulle lede spændende og alsidige sekretariatsopgaver, samtidig med at du får mere strategiske og analytiske opgaver i forhold til centerchefen og centerledelsen.

Som teamleder er det din fornemmeste opgave at understøtte et allerede velfungerende sekretariat og sikre en fortsat videreudvikling af de opgaver, der ligger i sekretariatet. Du vil indgå i centrets arbejde med at skabe en forbedringskultur, og sammen med administrationschefen og medarbejderne gennemfører du løbende forbedringer på det administrative område.

Du vil få det direkte ledelsesmæssige ansvar for en centerledelsessekretær, en administrativ medarbejder, en jurist, en kommunikationsmedarbejder, to AC-generalister og en studentermedhjælper.

Konkret skal du som teamleder løse opgaver og lede medarbejderne inden for følgende områder:

 • Håndtering af centrets fællespostkasse med bred sagshåndtering internt og eksternt, fx høringer og besvarelse af politikerspørgsmål
 • Klage- og erstatningssager samt øvrige juridiske spørgsmål
 • Nyhedsbreve og øvrig kommunikation internt og eksternt
 • Sekretariatsbetjening af møder i centerledelsen og i centerets medarbejderudvalg, herunder forberedelse, gennemførelse og opfølgning på møder
 • Oplæg og notater for centerchefen og centerledelsen
 • Planlægning og gennemførelse af ledertemadage
 • Ansvarlig for årshjul for ledelsesarbejdet og koordination af udarbejdelse af centrets strategiske ramme – årsaftalen
 • Organisationsudvikling i relation til centerets ibrugtagning af nyt byggeri på Bispebjerg-matriklen i 2026
 • Løbende udvikling og forbedring af opgaveløsningen i sekretariatet
 • Ad hoc-opgaver, som strækker sig fra besvarelse af spørgsmål til mindre projekter
Sekretariatet er en del af centrets administration, og du vil som teamleder referere til administrationschefen. Administrationen har - foruden opgaverne i sekretariatsteamet – ansvar for de administrative funktioner inden for økonomi, forskningsadministration, læge- og vagtplanlægning, tværsektorielt samarbejde, leverandørstyring, IT, bygningsdrift og øvrig løbende sagshåndtering.Hvilke forventninger har vi til dig?

Vi søger en teamleder med disse personlige og ledelsesmæssige egenskaber:

 • Evner at navigere og lede i en kompleks organisation med mange fagligheder
 • Har - sammen med medarbejderne - fokus på eksekvering af høj kvalitet
 • Har kommunikations- og formidlingsevner på højt niveau – både skriftligt og mundtligt
 • Har gode analytiske evner og formår at finde den pragmatiske vej gennem komplekse udfordringer
 • Tænker naturligt i helhedsløsninger og det fælles bedste
 • Er kendetegnet ved en positiv tilgang og en anerkendende samarbejdsform


Vi søger en teamleder med disse kvalifikationer og erfaringer:

 • Samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse eller tilsvarende relevant akademisk uddannelse
 • Dokumenteret erfaring med sekretariatsbetjening – gerne fra en større driftsorganisation
 • Gerne ledelseserfaring
 • Erfaring med at arbejde med at lede processer og organisere opgaver med mange interessenter
 • Erfaring fra sundhedsvæsenet er en fordel, men ikke en betingelse


Hvem er vi?

Psykiatrisk Center København er det største af de ni psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri og har ca. 1200 ansatte og 253 sengepladser. Geografisk er centret fordelt på 10 matrikler i København med sengeafsnit, akutmodtagelse, ambulatorier, specialambulatorier og forskning. Kerneopgaven er behandling og pleje af mennesker med psykisk sygdom inden for voksenpsykiatrien.

Størstedelen af centret vil fra 2026 og i de efterfølgende år blive samlet i nybyggede faciliteter på Bispebjerg. For nuværende har administrationen - herunder sekretariatet – fast arbejdsplads på Gentofte Hospital, men du skal dagligt planlægge dine arbejdsdage på de matrikler, hvor det giver mening i forhold til de aktuelle opgaver.

Du kan læse mere om Ny Psykiatri Bispebjerg her: https://www.psykiatri-regionh.dk/ny-psykiatri-bispebjerg/Sider/default.aspxHvordan er den videre proces?

Ansættelse snarest muligt.

Er du interesseret i at høre mere om stillingen eller har spørgsmål, kan du kontakte administrationschef Kristina Arnov Nielsen på tlf. 51 15 09 78.

Søg stillingen via link på siden senest torsdag den 14. marts 2024.

Vi forventer at holde 1. samtale mandag d. 18. marts og 2. samtale onsdag d. 20. marts.Du kan finde flere informationer om Psykiatrisk Center København på vores hjemmeside https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Koebenhavn/Sider/default.aspx eller om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på https://www.psykiatri-regionh.dk/job-og-uddannelse/job-i-region-hovedstadens-psykiatri/sider/default.aspxINFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gentofte Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Psykiatrisk Center København, Edel Sauntes Allé , 2100 København Ø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6005461

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet