Utæthed på spildevandsledning i Skovshoved lokaliseret men badning fortsat frarådet

Foto: Gentofte Kommune.
dato

Badning ved Skovshoved Havbad er siden august frarådet af Gentofte Kommune pga. et brud på en spildevandsledning. Forureningen har påvirket badevandet, og der har igennem længere tid været igangsat undersøgelser for at finde bruddet på ledningen.

Den nødvendige løsning på problemet er begyndt at blive synlig. Novafos, leverandøren af vand og spildevand i Gentofte Kommune, har endelig lokaliseret utætheden på overløbsledningen.

Undersøgelsesaktiviteter i januar 2024 skiftede retning fra ledningsområdet i Øresund til det der ligger under jorden mellem pumpestationen og kystlinjen. Dette ændrede fokus synes at have hjulpet til at finde lækagen.

Til trods for udfordrende forhold med lav sigtbarhed på grund af slam og ophvirvlet materiale, har dykkere arbejdet utrætteligt. Dykkerne har brugt deres sanser til at føle sig frem og findes lækagen på ledningen.

Arbejdet stopper dog ikke her. Pumpeaktiviteter er iværksat for at fjerne slam og det ophvirvlede materiale. Denne proces søger at forbedre dykkernes arbejdsforhold og gøre det lettere at tætne lækagen.

Selvom lækagen er lokaliseret, fraråder Gentofte Kommune fortsat badning, vandsport og andre aktiviteter med stor vandkontakt ved Skovshoved Havbad. Dette skyldes risikoen for at komme i kontakt med sygdomsfremkaldende bakterier, der kunne være til stede i vandet på grund af utætheden på spildevandsledningen.

Indtil ledningen er blevet tætnet, og vandprøverne igen kan bekræfte, at vandet er fri for skadelige bakterier, opfordres borgerne til at finde alternative steder til badning. Skovshoved Syd og Gentofte Kommunes øvrige badesteder er stadig åbne og sikre steder at svømme.


https://gentofte.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2024-februar/utaethed-paa-spildevandsledningen-er-nu-lokaliseret-ved-skovshoved/
Kilde: Gentofte Kommune